Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Finansiell information

Knowit är noterat på Nasdaq Stockholm.

På denna del av webbplatsen hittar du all information om finans, bolagsstyrning och aktien.

Finanskalender
apr
25

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017


apr
25

Årsstämma 2017

Årsstämma 2017

Senaste rapporten
Bokslutskommuniké 2016

Starkt kvartal kröner rekordår Ökad utdelning Utdelningspolicy fastställd

Se samtliga