Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Aktiekapitalets utveckling

År Aktivitet Ökning av antal aktier Totalt antal aktier Nom. värde Ökning av aktiekapital Totalt aktiekapital
2011 Ingående balans
17 124 170 1

17,1
2011 Nyemisson 1) 199 999 17 324 169 1 0,2 17,3
2012 Nyemission 2) 368 553 17 692 722 1 0,4 17,7
2013 - - 17 692 722 1 - 17,7
2014 Nyemission 3) 745 044 18 437 766 1 0,7 18,4
2014 Indragning av egna tidigare återköpta aktier -48 734 18 389 032 1 0,0 18,4

Noter
1)  Nyemission vid förvärv av Reaktor AS
2) Nyemission för 2009 års optionsprogram
3) Nyemission vid förvärv av Reaktor AS med dotterbolag