Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Data per aktie

Data per aktie 2015  2014 2013 2012 2011
Antal aktier på balansdagen,
tusental, före utspädning 1)
18 389 18 389 17 644 17 644 17 275
Antal aktier på balansdagen tusental,
efter utspädning 1)
18 389 18 389 17 644 17 644 17 793
Genomsnittligt antal akter, tusental,
före utspädning
18 389 18 097 17 644 17 463 17 204
Genomsnittligt antal akter, tusental,
efter utspädning
18 389 18 097 17 644 17 463 17 346
Resultat per aktie, SEK,
före utspädning
4,58 2,83 2,86 4,47 6,81
Resultat per aktie, SEK, 
efter utspädning
4,58 2,83 2,86 4,47 6,76
Eget kapital per aktie, SEK,
före utspädning
40,18
42,79 44,23 48,12 46,82
Eget kapital per aktie, SEK,
efter utspädning
40,18
42,79 44,23 48,12 46,90
Kassaflöde per aktie, SEK,
före utspädning
-4,54
-0,76 0,57 -1,49 -1,99
Kassaflöde per aktie, SEK, 
efter utspädning
-4,54
-0,76 0,57 -1,49 -1,98
Utdelning per aktie, SEK 3,25
3,25 3,25 3,25 3,25
Aktiekurs på balansdagen, SEK 56,50
55,00 57,50 46,60 47,50
P/e-tal, ggr 12,3
19,4 20,1 10,4 7,0

1) Efter hänsyn till återköpta aktier.