Logo

Bolagsstyrning

Från och med den 1 juli 2008 ska alla bolag som är noterade på Nordiska börsen följa svensk kod för bolagsstyrning, enligt vilken denna bolagsstyrningsrapport är upprättad. Bolagsstyrning definierar de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt styr företaget.


2015

Knowit följer Svensk kod för bolagsstyrning utan avvikelser. Bolagsstyrning definierar de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt styr företaget.

Ladda ner PDF

2014

Knowit följer Svensk kod för bolagsstyrning utan avvikelser. Bolagsstyrning definierar de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt styr företaget.

Ladda ner PDF

2013

Knowit följer Svensk kod för bolagsstyrning utan avvikelser. Bolagsstyrning definierar de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt styr företaget.

Ladda ner PDF

2012

För Knowit gäller flera olika regelverk som avser styrningen av bolaget, till exempel aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen, samt Svensk kod för bolagsstyrning.

Ladda ner PDF

2011

2011 Bolagsstyrning av Know IT utgår ifrån dels externa regelverk, bland annat aktiebolagslagen, bokföringslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning och Nasdaq/OMX Stockholms regelverk för emmitenter, dels interna regelverk, bland annat Know IT:s bolagsordning, styrelsens arbetsordning och vd-instruktion.

Ladda ner PDF

2010

Bolagsstyrningsrapport 2010 Bolagsstyrningsrapport för 2010.

Ladda ner PDF

2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport för 2009.

Ladda ner PDF

2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport för 2008.

Ladda ner PDF

2007

Bolagsstyrningsrapport 2007 Bolagsstyrningsrapport för 2007.

Ladda ner PDF