Logo

Ledningsgrupp

I koncernens ledningsgrupp ingår koncernchefen, ekonomichefen, kommunikationschefen, försäljningschefen, VP för Knowit IT Group, vd:n för Knowit Stockholm, vd:n för Knowit Management Group och vd:n för Knowit AS.

Per Wallentin

Per Wallentin

Koncernchef och Vd

Född: 1971
Anställd på Knowit sedan: 1999
Utbildning: Civilekonom, Göteborgs Handelshögskola
Innehav av aktier och teckningsoptioner i Knowit: 40 000 Aktier

Fredrik Ekerhovd

Fredrik Ekerhovd

Afärsområdesdirektör

Född: 1982
Anställd på Knowit sedan: 2011
Utbildning: Master of Business Administration (MBA), Norges Handelshøyskole (NHH)
Innehav av aktier och teckningsoptioner i Knowit: 37 000 Aktier och 0 Teckningsoptioner

Anna Jennehov

Anna Jennehov

Ekonomichef

Född: 1964
Anställd på Knowit sedan: 2013
Innehav av aktier och teckningsoptioner i Knowit: 1 000 Aktier

Christina Johansson

Christina Johansson

Kommunikationschef

Född: 1965
Anställd på Knowit sedan: 2017
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet
Innehav av aktier och teckningsoptioner i Knowit: 0 Aktier och 0 Teckningsoptioner

Tomas Sandén

Tomas Sandén

Vd Knowit Management Group

Född: 1960
Anställd på Knowit sedan: 2003
Utbildning: Civilingenjör och Teknisk licentiat från Chalmers tekniska högskola, Göteborg.
Innehav av aktier och teckningsoptioner i Knowit: 15 000 Aktier

Johan Strid

Johan Strid

Vice President, IT Group

Född: 1971
Anställd på Knowit sedan: 2011
Utbildning: Civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola
Innehav av aktier och teckningsoptioner i Knowit: 9690 Aktier och 0 Teckningsoptioner