Logo
Våra tjänster

Knowits kunderbjudanden utvecklas kontinuerligt. Vi anpassar verksamheten efter våra kunders behov och anstränger oss att ligga i utvecklingens framkant. På så sätt kan vi agera proaktivt och bidra till att stärka våra kunders konkurrenskraft.

Läs mer om våra tjänster

Om Knowit

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag.

Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1850 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

För oss på Knowit är varje teknikskifte en möjlighet till utveckling, både för den enskilde konsulten och företaget i stort. Vi är fortfarande precis lika nyfikna – och redo för förändring – som vid starten 1990. Genom att förena kreativ styrka och strategisk kompetens med passion för teknologi tänker vi både nytt och annorlunda. Våra kommunikationsexperter, managementkonsulter och it-specialister hittar alltid nya vägar framåt.

Knowit är idédrivet och uppmuntrar innovation, entreprenörskap och personligt engagemang. Varje medarbetare har eget beslutsmandat och kan växa både i sin yrkesroll och som människa. Vårt sätt att arbeta, och hur vi organiserar oss, matchar dagens föränderliga värld med nya arbetssätt, nya affärsmodeller och ny teknologi.

Knowit är alltid med när det händer, i ett ständigt expanderande digitalt universum.

Tillsammans skapar vi digitala affärsmöjligheter
Knowit är ett av Stockholmsbörsens stora konsultföretag med över 2 miljarder kronor i omsättning och över 1 800 medarbetare i hela Norden. Vi ser våra kunders verksamhet som en helhet där kommunikation, strategi och teknik samverkar – en inställning som speglas i våra tre affärsområden:

Knowit Experience är Nordens ledande kommunikations- och teknikbyrå som skapar digitala möjligheter för både kunden och kundens kund, med fokus på positiva användarupplevelser. Knowit Insight är den digitala managementkonsulten som stöttar uppdragsgivarnas långsiktiga affärsutveckling både taktiskt och strategiskt. Målet är att skapa insikt och förståelse – för att kunna forma snabbare, mer flexibla och mer innovativa organisationer. Knowit Solutions är systemutvecklaren som bygger digitala processer och kärnsystem från grunden – teknik som gör digitaliseringen möjlig.

Tillsammans skapar vi möjligheter för företag, individer och samhället i stort.