Logo

Våra tjänster

Knowit AB (publ) är ett specialistbolag som levererar kreativa och strategiska tjänster inom Design & Digital, IT och Management. Vi utvecklar våra kunders verksamhet genom att erbjuda kvalitativa konsulttjänster via entreprenörsdrivna, lokalt verksamma enheter.

Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1 800 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, Tyskland och Danmark. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.

För mer information om våra erbjudanden besök gärna www.knowit.se.