Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Inbjudan till analytiker- och pressträff

Publicerad: 11 juli, 2013

Med anledning av offentliggörandet av Knowits delårsrapport för januari - juni 2013 bjuder företaget in till analytiker- och pressträff fredagen den 19 juli 2013 kl. 10.00 på företagets kontor, Klarabergsgatan 60, 4tr, Stockholm.

Knowits koncernchef Per Wallentin presenterar Knowits delårsrapport för perioden januari – juni 2013. Efter presentationen är han och ekonomichefen Anna Jennehov tillgängliga för frågor. Delårsrapporten offentliggörs kl. 08.30 den 19 juli 2013.

Anmälan till Patrik Syrén, tel 0730-74 66 30 eller e-post: patrik.syren@knowit.se senast torsdagen den 18 juli 2013.

Välkommen!