Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Jordbruksverket tecknar nytt ramavtal

Publicerad: 14 december, 2009

Jordbruksverket har tecknat ett nytt ramavtal med Know IT om konsulttjänster för systemutveckling konstruktion och teknik. Avtalet löper från den 1 januari 2010 till 31 december 2011, med option för beställaren att förlänga avtalet med ytterligare längst 12 månader. Ordervärde för avrop på ramavtalet uppgår sammanlagt till 130-160 MSEK och tyngdpunkten ligger inom systemutveckling konstruktion. Jordbruksverket lämnar inga garantier för att en bestämd kvantitet avropas.

Avtalets tjänster för systemutveckling konstruktion omfattar systemutveckling inom Oracle och Java samt andra miljöer. Tjänster för teknik omfattar projektledning, IT-arkitektur, databasadministration, Infrastruktur och PC-teknik.

– Vi tycker det är mycket roligt att få förtroendet av Jordbruksverket. Att vi fått ramavtalet är en viktig del i det framtida samarbete som vi nu ser fram mot att utveckla tillsammans med Jordbruksverket, säger Helen Widin, avtalsansvarig på Know IT.

De närmaste åren kommer Jordbruksverket att fortsätta fokusera på e-tjänster inklusive portaler, mobilitet och geografiska informationssystem. Också det datalager som utvecklats de senaste åren kommer att fortsätta utvecklas och förvaltas. För att fortsätta stärka kvaliteten inom IT kommer satsningar att göras inom arkitektur, metod och informationssäkerhet.

Jordbruksverket utvecklar, förvaltar och driftar ett stort antal IT-system för bland annat administration av EU:s jordbrukspolitik i Sverige och den veterinära verksamheten. Användarna är personal vid Jordbruksverket, länsstyrelserna, allmänheten och andra intressenter. Verket ansvarar för utbetalningar av EU-stöd till svenska jordbrukare om ca 12 miljarder SEK årligen motsvarande ca 500 000 utbetalningar.