Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Know IT etablerar sig i Finland – förvärvar IT-konsultbolaget Endero Oy

Publicerad: 7 december, 2009

Know IT AB har tecknat avtal om förvärv av Endero Oy, ett ledande finskt IT-konsultbolag med verksamhet i Helsingfors och S:t Petersburg. Bolaget har ca 150 medarbetare, varav 20 i S:t Petersburg. Endero fokuserar på Test & Kvalitet, Systemutveckling och Enterprise Content Management. Förvärvet innebär att Know IT växer till ca 1350 medarbetare och etablerar lokal närvaro på den finska marknaden. Därmed kan Know IT erbjuda lokala resurser till nordiska kunder verksamma i Finland.

Endero har liksom Know IT kunder inom flera branscher, bland andra offentlig sektor, bank/finans/försäkring och telekom. Bland kunderna märks OP-Pohjola Gruppen, Tellabs och Aktia och Suunto.

Tillträde sker den 1 januari 2010. Endero-koncernen har under januari-oktober 2009 redovisat ett operativt resultat (EBITDA) på 1 699 KEUR med en nettoomsättning på 10 587 KEUR.

Enligt avtalet betalar Know IT AB för 100 procent av aktierna en beräknad köpeskilling om 90 MSEK varav 75 MSEK betalas med aktier till säljaren Atine Group baserat på en genomsnittskurs under perioden 26 oktober till 3 december 2009 om 55,76 SEK per aktie. Det innebär att Know IT betalar med 1 345 050 aktier till Atine Group Oy. Endero har inga räntebärande skulder och beräknas ha en nettokassa på cirka 5 MSEK per 31 december 2009. Know IT:s goodwill ökar som en följd av affären med cirka 75 MSEK.

Know IT kommer att kalla till en extra bolagsstämma den 29 december 2009 med förslag till beslut om en riktad nyemission och val av Ben Wrede, Atine Group som ytterligare styrelseledamot i Know IT AB. Ett godkännande av emissionen är en förutsättning för fullföljande av förvärvet och innebär en ökning av antalet aktier med 9,0 procent.

– Förvärvet av Endero gör att vi etablerar oss i Finland i enlighet med vår strategi att vara ett nordiskt IT-konsultbolag som bedriver verksamhet i våra kunders geografiska närhet. Endero är en av Finlands bästa IT-konsulter i sin storlek och liknar Know IT både avseende affärsinriktning och företagskultur, säger Anders Nilsson, vd och koncernchef Know IT.

– Tillsammans med Know IT blir vi en del av ett större nordiskt konsultföretag där vi bidrar bland annat med en stark marknadsposition i Finland och med en växande affär i S:t Petersburg, ett flertal viktiga avtal, en hög beläggning och god lönsamhet. Företagen kompletterar varandra mycket väl, både kompetensmässigt och ur ett kundperspektiv, säger Anthony Gyursanszky, CEO för Endero Oy.