Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Know IT får migreringsuppdrag för OKQ8

Publicerad: 17 mars, 2009

Know IT Information Management i Linköping har fått ett uppdrag att migrera ett av OKQ8 egenutvecklat verksamhetssystem till en modern IT-miljö. Uppdraget löper fram till januari 2010 och omfattar cirka fem MSEK.

Inför migreringsuppdraget har Know IT tillsammans med underkonsulterna Colosseum Consulting och RedBridge genomfört en förstudie med syfte att utreda vilka delar av verksamhetssystemet som används och för att ta fram rekommendationer för tillvägagångssätt vid migreringen. Colosseum och RedBridge kommer att vara underkonsulter till Know IT i migreringsprojektet.

Uppdraget omfattar migrering av verksamhetsstyrningsapplikationen, uppsättning av OS- och maskinvarumiljö samt av en databas, integration och batchar, integrationstester, acceptanstester, migrering av data samt projektledning.

- Vi är mycket nöjda med att ha fått uppdraget. En av anledningarna till att vi fick avtalet är att vi kan erbjuda ett helhetsåtagande samt vår starka kompetens inom Oracle säger Helen Widin, bolagschef på Know IT Information Management i Linköping AB.