Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Know IT får uppdrag för Svensk Mjölk

Publicerad: 15 juni, 2009

Know IT i Umeå har fått ett uppdrag av Svensk Mjölk att utveckla en Business Intelligence-lösning för Sveriges mjölkföretagare/lantbrukare. Lösningen hjälper lantbrukaren att få information för att styra sin mjölkproduktion. Den första fasen i projektet ska vara klar att använda i början av sommaren och det kompletta systemet beräknas vara klart kring årsskiftet 2009/2010. I åtagandet ligger även ett treårigt förvaltningsavtal.

– Den stora fördelen för lantbrukaren är att det blir enklare och snabbare att följa upp hur förändringar påverkar produktionen. Vi kommer att sysselsätta åtminstone fyra konsulter för att utveckla lösningen, säger Erik Johansson på Know IT i Umeå.

Lösningen fungerar som ett Business Intelligence system som samlar ihop data från olika källor och omformar dessa till styrinformation för den enskilda lantbrukaren. Med hjälp av lösningen kan lantbrukaren på ett enkelt sätt följa upp hur mjölkproduktionen utvecklas. Systemlösningen ska även fungera som en kommunikationsplattform för lantbrukaren och rådgivare, där råd kring gårdens besättning diskuteras.

– Tack vare det nya systemet kommer jag som mjölkbonde att kunna administrera och kontrollera såväl företagets ekonomi som mjölkproduktionen på en och samma plats genom att koppla upp mig via webben. Jag kan till exempel se hur hälsoläget, och förändringar i mjölkkornas foder påverkar mjölkproduktionen och jämföra med tidigare perioder, säger Thomas Lundgren, mjölkbonde med 140 kor på gården Månkarbo mellan Uppsala och Gävle.

Lösningen utvecklas i Microsoft .net – miljö med SQL Server som databashanterare.