Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Know IT miljöcertifierade

Publicerad: 9 juni, 2010

Know IT har av Det Norske Veritas certifierats enligt miljöstandarden ISO 14001:2004. Certifieringen är i sig ett led i Know IT:s långsiktiga målinriktade miljöarbete. Förutom moderbolaget Know IT AB omfattar certifikatet 13 dotterbolag i koncernen.

Syftet med Know IT:s miljöledningssystem är att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Miljöledningssystemet bygger på en metodik med ständig förbättring och utgår från Know IT:s miljöaspekter, dvs. de delar av verksamheten, aktiviteter eller Know IT:s tjänster som kan påverka miljön.