Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Know IT och Oslo kommun utvecklar ny tjänst för felanmälan

Publicerad: 6 december, 2011

I dagarna lanserar myndigheten Bymiljøetaten i Oslo kommun tjänsten BYMelding, en helt ny kommunikationskanal där privatpersoner kan anmäla fel och brister i Oslos väg- och gatunät. Med hjälp av en smarttelefon kan användaren ange den exakta platsen som upplysningen avser och skicka bilder på missförhållandet direkt från plats. Det nya systemet tar emot meddelandena via olika kanaler och skickar dem vidare direkt till berörd enhet för åtgärdande av problemet. BYMelding har utvecklats av Bymiljøetatens IT-avdelning i samarbete med Know IT.

– Ett exempel på hur BYMelding fungerar: en Oslo-bo är på väg till jobbet en tidig vintermorgon och upptäcker att ett trafikljus är ur funktion. Han tar fram sin mobiltelefon och registrerar ett meddelande om detta i applikationen BYMelding. Han tar dessutom en bild på ID-märket vid trafikljusstolpen och bifogar fotografiet med meddelandet. Sedan vidarebefordras hans meddelande till berörd myndighet/enhet för reparation och åtgärdande. På det här sättet slipper vi lägga ner tid på att fördela felmeddelandena manuellt till de ansvariga, säger Stein Arild Sandnes vid Bymiljøetatens IT-avdelning, Oslo kommun. Systemet kan även användas om man till exempel upptäcker hål eller hinder i vägen, en vägskylt som blivit kullvält eller om busshållplatsen blivit nedklottrad.

– Know IT har varit mycket delaktigt i utvecklingen av Bymiljøetatens meddelandesystem BYMelding. Deras medarbetare är mycket kompetenta, flexibla och har stor erfarenhet. Därför var det naturligt för oss att ta hjälp av dem när vi såg ett behov av en applikation för smarttelefoner, avslutar Stein Arild Sandnes.

– Utvecklingen av tjänsten har varit spännande och visar att Oslo kommun vill nå ut till yngre segment av befolkningen och inte bara till de som tidigare stått för de flesta felanmälningarna, säger Lars Ivar Næss, projektledare på Know IT.

BYMelding-applikationen finns redan tillgänglig för Android-användare och lanseras för iPhone i dagarna. Know IT har ett ramavtal med Oslo kommun och har levererat interaktiva tjänster och utvecklingstjänster i många år.