Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Know IT stärker positionen i Norge - förvärvar IT-konsultbolaget Reaktor AS

Publicerad: 21 april, 2010

Know IT AB har tecknat avtal om förvärv av Reaktor AS, ett ledande norskt IT-konsultbolag med verksamhet i Bergen, Oslo och Stockholm. Bolaget har drygt 100 medarbetare och är fokuserade på IT-lösningar för primärt bank, finans & försäkringsbranschen. Reaktor utvecklar självbetjäningslösningar och portaler samt skräddarsydda IT-lösningar. Reaktor levererar också tjänster inom marknadskommunikation samt IT-Drift och support. Förvärvet innebär att Know IT växer till ca 1450 medarbetare och stärker sin lokala närvaro på den norska marknaden.

Reaktors kunder är främst stora och medelstora företag inom primärt bank, finans & försäkring samt även inom handel & industri. Några av de större kunderna är Skandiabanken, DnB Nor Bank, BMW Financial Services, Unison Forsikring samt GE Money Bank.
Tillträde sker under maj 2010. Reaktor-koncernen har under 2009 redovisat ett operativt resultat (EBITDA) på 22,8 MNOK med en nettoomsättning på 103,8 MNOK.

Know IT förvärvar initialt 53 procent av aktierna i Reaktor AS. Under de kommande 4 åren förvärvar Know IT resterande aktier i koncernen fördelat lika över åren. Den initiala köpeskillingen uppgår till ca 44,9 MNOK. Betalning sker med aktier i Know IT under förutsättning att årsstämman ger styrelsen bemyndigande. Priset på de kommande successiva aktieförvärven är beroende av Know IT:s marknadsvärdering och Reaktorkoncernens resultat.

– Förvärvet av Reaktor gör att vi stärker vår närvaro i Norge bland annat genom att vi får närvaro i Bergen där det finns ett starkt näringsliv. Dessutom kompletterar Reaktor vår affär mycket väl avseende kunder och tjänster. Bolaget har en mycket stark och lång historik och liknar Know IT både avseende affärsinriktning och företagskultur, säger Anders Nilsson, vd och koncernchef Know IT.

– Tillsammans med Know IT blir vi en del av ett större nordiskt konsultföretag där vi bidrar bland annat med att bredda Know IT:s tjänster och kunder i Norge, ett flertal viktiga ramavtal, en hög beläggning och god lönsamhet. Företagen kompletterar varandra mycket väl, både kompetensmässigt och ur ett kundperspektiv, säger Henrik Lie-Nielsen, CEO för Reaktor AS.