Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Know IT stärker satsning på Technology Management

Publicerad: 21 januari, 2009

Know IT stärker sin satsning på tillväxtområdet Technology Management genom att starta ett specialistbolag i Stockholm. Technology Management innebär att effektivisera kundernas produktutveckling både avseende kostnad och kvalitet. Det nystartade bolaget kommer att erbjuda hela Know ITs tjänsteutbud inom området, som Verksamhetsanalys och Förändringsledning, Produkt- och Projektledning, Teknikstrategier och Produktarkitektur, samt optimering av kundernas offshore-projekt och Technical Due Diligence. Ambitionen är att i första fasen växa till tio konsulter under 2009.

Vd för verksamheten blir Johan Nyberg, som närmast kommer från Apertio som han startade under 2008. Verksamheten i Apertio går nu in som en del i Know IT Technology Management. Apertio fokuserade på att hjälpa företag att lyckas med offshore-projekt. Kulturella skillnader och stora geografiska avstånd mellan uppdragsgivare och leverantörer skapar ofta problem i sådana projekt.

– Med tanke på konjunkturutvecklingen är det extra viktigt för produktutvecklande bolag att ha en effektiv utvecklingsprocess och god kostnadskontroll. För att öka effektiviteten och minska kostnaderna har intresset för systemutveckling med hjälp av leveranser från lågkostnadsländer ökat. Vi har stor erfarenhet av att minimera de risker som sådan produktion innebär, säger Johan Nyberg, bolagschef för Know IT Technology Management.

– Vi har lyckats knyta nyckelpersoner med gedigen kompetens och stor erfarenhet inom Technology Management till Know IT. Genom att vi nu stärker vår leveranskapacitet och spetskompetens kan vi erbjuda våra kunder ytterligare en dimension av effektivisering inom produktutveckling, säger Anders Nilsson, koncernchef för Know IT.

Sedan tidigare har Know IT ett specialistbolag inom området med säte i Göteborg. De båda bolagen kommer att ha ett nära samarbete i gemensamma kunduppdrag.