Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Know IT tecknar ramavtal med Västra Götalandsregionen

Publicerad: 11 maj, 2011

Know IT har tecknat ramavtal med Västra Götalandsregionen för IT-konsulttjänster inom verksamhetsutveckling och strategi, ledning och styrning, systemutveckling och förvaltning samt informationssäkerhet. Ramavtalet börjar gälla den 1 maj och löper på 36 månader, med möjlig förlängning på 12 månader.

Västra Götalandsregionen upphandlings-omsättning baserat på ramavtalet bedöms till 390 MSEK per år. Know IT är en av flera leverantörer som fått ramavtal.

– Att vi fått förnyat och utökat förtroende är ett kvitto på att vi har hög kompetens, bredd i tjänsteutbudet och god leveransförmåga. Vi har stor erfarenhet av den offentliga sektorn och genom vår roll som oberoende leverantör av IT-tjänster kan vi agera helt och hållet för kundens bästa, säger Fredrik Abrahamsson, ansvarig för Know IT Göteborg.

Know IT har stor erfarenhet av leverans till offentlig sektor, ett segment som 2010 stod för 29 procent av Know IT:s omsättning. Ramavtalsbaserade affärer står för en väsentlig del av Know IT:s omsättning och är en viktig del av företagets strukturkapital. I dagsläget har Know IT över 130 gällande ramavtal inom offentlig som privat sektor.