Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Know IT utvecklar spel åt Studentlitteratur

Publicerad: 12 november, 2009

Know IT HT AB har fått i uppdrag av Studentlitteratur att utveckla en integrerad kapitelbaserad spelvärld som komplement till Magic 5, ett läromedel i engelska för årskurs fem i grundskolan. Femteklassarna blir en del i en spelvärld där de, med hjälp av sina kunskaper i engelska, ska lösa uppgifter för att återta en stulen amulett som bringar ordning i världen.

Spelet är den första produkten som Know IT utvecklar åt Studentlitteratur AB. Know IT:s uppdrag är långsiktigt och omfattar utveckling av Studentlitteraturs digitala stöd för inlärning med unika inlärningsmiljöer där avancerade spel utgör grunden.

– Know IT har hög teknisk kompetens och gedigen erfarenhet av spelutveckling.
Genom nära samverkan kan vi tillsammans utveckla pedagogiska spelmotorer, mobila lärplattformar och andra digitala applikationer som ger både lärare och elever ökade möjligheter att nå resultat, säger Studentlitteraturs VD Stefan Persson.

Intresset för spel som pedagogiskt hjälpmedel växer över hela världen. I maj kom rapporten “Games in Schools”, som bygger på intervjuer med drygt 500 europeiska högstadielärare, som testat spel i undervisningen med gott resultat.

– Att få vara med och utveckla morgondagens digitala läromedel med en partner som Studentlitteratur är otroligt roligt. Våra kunskaper kompletterar varandra på ett bra sätt och tillsammans kan vi skapa nya sätt för elever att lära sig i skolan, säger Oskar Eklund, bolagsansvarig på Know IT HT AB.