Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Knowit förvärvar Bisnode Applicate

Publicerad: 26 november, 2013

Knowit förvärvar 100 procent av aktierna Bisnode Applicate AB med 21 medarbetare i Malmö och Stockholm. Köpet betalas kontant. Under förutsättning att överenskomna mål uppnås utgår en tilläggsköpeskilling efter drygt 1 år. Tillträde sker per den 26 november 2013.

Bolaget erbjuder skräddarsydd systemutveckling och systemförvaltning. Syftet med förvärvet är att stärka Knowits position på marknaden.

– Med förvärvet får vi en verksamhet, med flera intressanta kunder inom privat och offentlig sektor, som kompletterar oss på ett bra sätt. Vi stärker också vår leveransförmåga inom kvalificerad systemutveckling och systemförvaltning. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att erbjuda åtaganden kopplat till helhetsansvar, säger Mats Ohlsson, ansvarig för förvärv på Knowit.

– Verksamheten som avyttras erbjuder systemutveckling och löpande förvaltning med fokus på it-konsultation och har därför en annan affärsmodell än vår övriga verksamhet inom Bisnode. Försäljningen är ett naturligt steg mot renodlingen av Bisnode som leverantör av högkvalitativ beslutsinformation, säger Björn-Erik Karlsson, nordenchef på Bisnode.