Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Knowit renodlar i Skåne

Publicerad: 2 april, 2014

Knowit renodlar verksamheten i Skåne genom att avyttra teknik-informationsbolaget Knowit Tech Doc AB, med tolv medarbetare, till Infotiv Information & Design AB. Tillträde sker den 1 maj 2014.

Knowit har under de senaste åren genomfört ett arbete med att förstärka organisationen och fokusera på kärnverksamheten i Skåne. Avyttringen gör att Knowits skånska verksamhet kraftsamlar kring digital kommunikation, systemutveckling, kvalitetssäkring, infrastruktur och mobila tjänster.