Logo

Emma Forsberg

Kommunikationsansvarig

Tel. +46730370575

SAS Institute och Knowit stärker samarbetet

Publicerad: 13 september, 2016

Knowit är det första bolaget som blir Nordic Gold Partner till SAS Institute. SAS Institute och Knowit stärker sitt samarbete när Knowit utses till SAS Institutes första Nordic Gold Partner. Satsningen gör att vi nu tillsammans kan verka över hela den nordiska regionen.

- Knowits samlade kompetens ger våra gemensamma kunder möjlighet att maximera affärsnyttan med SAS programvaror, säger Einar Halvorsen, Director Alliances & Channel SAS Institute Nordic Region.

- Vi går nu in i en ny fas i vårt partnerskapet med SAS Institutet och utvecklar vårt erbjudande på helt nya innovativa sätt. Vi skapar helt unika kundanpassade lösningar på specifika problem som inte tidigare kunnat lösas, säger Johan Langgren-Canestrini, affärsansvarig för Knowits erbjudande inom beslutsstöd och Business Intelligence.

Partnerskapet har till exempel resulterat i Knowits lösning för textanalys för norska TV2, som möjliggör för uppdragsgivaren att snabbt agera och ta beslut om program och kanaler baserat på hur de uppfattas av publiken. Lösningen fick Den Norske Dataföreningens BI-pris för bästa innovation 2015. Juryns motivering lyfte fram "hur information från sociala medier integreras och analyseras tillsammans med data från interna källor och automatiska mediemätningar". Lösningen vidareutvecklas och paketeras nu som en molntjänst av Knowit.

- Den nordiska marknaden kännetecknas av att kunderna är mer aktiva och efterfrågar mer kvalificerade tjänster. Våra partners är en viktig framgångsfaktor för vår tillväxtstrategi. Knowit svarar mycket väl upp de förväntningar och önskemål vi har i ett regionalt perspektiv, säger Einar Halvorsen.

Knowit är en av SAS Institutes största och mest kompletta partner i Norden med expertis inom samtliga delar av SAS Institutes plattform från installation till avancerad analys. Partnerskapet mellan SAS Institute och Knowit etablerades redan 1995 och har sedan dess vuxit sig allt starkare med åren.

Knowit har idag över 70 konsulter specialiserade inom SAS Institutes produkter och lösningar, vilket gör Knowit till Nordens största oberoende konsultbolag inom området.

Läs mer om Knowits erbjudande på portalen intelligentbusiness.se.