Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

SKL valde Knowit

Publicerad: 19 februari, 2014

SKL Kommentus Inköpscentral har tecknat ett nytt ramavtal med Knowit. Avtalet har en löptid på tre år, plus en option på ytterligare ett år. Knowit tilldelades delområdet ”e-Arkiv som produkt”.

Enligt SKLs egna beräkningar uppskattas hela ramavtalets årsvolym till 62,7 MSEK eller 250,8 MSEK över avtalsperioden.

Knowit är kvalificerade att leverera helhetsåtaganden för införande av e-Arkiv, inklusive licenser och konsulttjänster för införande, utveckling, anpassningar, support och förvaltning. Förutom Knowit har tolv andra leverantörer fått avtalet.

– Införande av e-Arkiv minskar kostnaderna för manuell hantering av arkiv, samtidigt som tillgängligheten och medborgarservicen ökar. För oss på Knowit är e-Arkiv en viktig pusselbit i vårt erbjudande Inre Effektivitet, där vi arbetar med Dokument- och Ärendehantering, Arkivredovisning, e-Arkiv och processtöd. Vi ser fram mot att hjälpa till med alla steg under införandet samt påföljande förvaltning och support, säger Thomas Gustavsson, kundansvarig på Knowit.

– Nu kan vi genom ramavtalet erbjuda marknadens modernaste system för digitalt långtidsbevarande, Formpipe Long Term Archive. Många av de avropsberättigade organisationerna använder redan idag vårt marknadsledande arkivredovisningssystem Klara, och med Formpipe Long Term Archive kan de dra full nytta av vårt koncept ”Klara för e-Arkiv” för att effektivt integrera verksamhetssystem, arkivredovisning och e-Arkiv, säger Thomas Gustavsson.