Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Skatteverket valde Knowit

Publicerad: 10 september, 2013

Skatteverket har tecknat ett nytt ramavtal med Knowit. Avtalet har en löptid på ett år, plus en option på ytterligare ett år. Avtalet omfattar också leverans till Kronofogdemyndigheten och eLegitimationsnämnden.

Knowit är kvalificerade att leverera inom samtliga kompetensområden som avtalet omfattar. Dessa områden är konfigurationshantering, databasadministration, systemutveckling, projektledning, systemanalys, test och IT-arkitektur.

– Vi har stor erfarenhet av leveranser till offentliga myndigheter och är sedan lång tid leverantör till Skatteverket. Det är då extra glädjande att Skatteverket ger oss förnyat förtroende, säger Mats Ohlsson, affärsansvarig på Knowit.