Logo

Emma Forsberg

Kommunikationsansvarig

Tel. +46730370575

Statskontoret väljer Knowit till kvalitetspartner

Publicerad: 13 oktober, 2016

Det finländska Statskontoret har valt Knowit som leverantör för testning och kvalitetskontroll av sina ICT-tjänster. När Statskontoret ska se över och göra tjänster och processer mer digitala är testning och kvalitetsarbete en central och kritisk del av digitaliseringen. Knowits uppdrag löper från 2016 till 2019.

Ett av målen med den digitala utvecklingen för Statskontoret är att koncentrera all ersättningsverksamhet till ett system och Knowit har ansvar för att säkra kvaliteten i systemet. Därefter fokuseras samarbetet på att planera och styra kvaliteten och automatiseringen.

Knowit ska också producera testservice som till exempel testning av enskilda program och datasystem, sköta planering, ledning och rapportering i samband med tester av stora systemprojekt samt automatisering av tester.

- Statskontorets roll inom statsförvaltningen förutsätter en ytterst hög kvalitet av både våra system och våra tjänster. Vi tror att man kan garantera en tillräckligt hög kvalitet genom en systematisk styrning av programvaran och med rätt uppfattning om kvalitet samt genom att öka automatiseringsgraden då man säkerställer systemprojekt, berättar Tomi Poikola, IT-direktör vid Statskontoret.

- Vi har stor erfarenhet av samarbete med kunder inom finansbranschen, och detta kombinerat med vår höga kompetens inom kvalitet och automatisering gör att vi ser fram mot samarbetet med Statskontoret, säger Ville Särmälä, vd för Knowit i Finland. 

Statskontoret har konkurrensutsatt testtjänsterna genom statliga samordnade upphandlingstjänster inom ramen för Hansels ramavtal för IT-tjänster 2015–2019 i kategorin Testning. Knowit är också leverantör till Statskontoret enligt Hansels ramavtal för applikationer, programvara, underhåll och utveckling av lösningar.

Statskontoret är finansministeriets viktigaste partner i genomförandet av statsstyrningen i Finland. Statskontoret producerar och utvecklar interna tjänster för statsförvaltningen. Ett annat centralt verksamhetsområde för Statskontoret är att producera tjänster åt enskilda medborgare och företag. Bland dessa tjänster finns ersättningar för olyckor, krigsskador och skada p.g.a. brott samt informationstjänster åt medborgarna t.ex. Suomi.fi och Netra. För mer information: http://www.valtiokonttori.fi