Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Utdelningspolicy fastställd

Publicerad: 9 februari, 2017

Styrelsen har fastställt följande utdelningspolicy för Knowit AB:

Styrelsen har antagit en utdelningspolicy inriktad på att upprätthålla eller öka utdelningen varje år. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen de närmaste åren.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande klockan 08.15 den 9 februari 2017.